Werkgroepen

Voor praktisch elke werkgroep geldt dat men graag wil uitbreiden. Immers “veel handen maken licht werk”.
Heeft u belangstelling voor een van de werkgroepen? Neem dan contact op met de betreffende contactpersoon of ons secretariaat.

Ook zijn er bij diverse werkgroepen vacatures.

U bent van harte welkom!

 


Hieronder treft u een lijst aan van de contactpersonen per werkgroep.
Als u op de werkgroep klikt krijgt u een korte informatie over de werkzaamheden van de groep.

Werkgroep Contactpersoon
Actie Kerkbalans Peter van den Hoven 012-3456789
Bezoekgroep Lies van den Hoven 012-3456789
Bezorgers Parochie magazine Lies van den Hoven 012-3456789
Bloemversieringgroep Guus Savenije 012-3456789
Collectanten Ed Middelweerd 012-3456789
Diaconie en Caritasraad (DCR voorheen PCI) Annemiek Dijkhuizen 012-3456789
Doegroep Peter van den Hoven 012-3456789
Drukwerkgroep Peter van den Hoven 012-3456789
Estafettegroep Ellen Middelweerd en
Sjaak van der Post
012-3456789
Estafettekoor Ellen Middelweerd en
Sjaak van der Post
012-3456789
Garageverkoop / Kringloop Pieter van Eijk 012-3456789
Inloopochtenden Roos Mensink 012-3456789
Kindernevendienst Eddy Hoogendijk 012-3456789
Koffiegroep Maria Veldhuis 012-3456789
Kosters Hans Veldhuis 012-3456789
Lectoren Ton Mulder 012-3456789
Locatie secretariaat Bertie Klomp 012-3456789
Nietploeg Lies van den Hoven 012-3456789
Oecumene Peter van den Hoven 012-3456789
Parochiekoor Wim Verhoef 012-3456789
Redactie Parochie magazine en Locale bijlage Thoon Jongerius en
Peter van den Hoven
012-3456789
Rouwpastoraat Thoon Jongerius 012-3456789
Schoonmaakploeg Ciel van Weerdenburg 012-3456789
Vieringen De Aa Lies van den Hoven 012-3456789
Woord- en Communievieringen Ton Mulder 012-3456789