Diaconie

De Diaconie & Caritas Raad (DCR) steunt mensen die financieel in de knel zitten.
Concreet houdt dit in het lenigen van acute nood door middel van giften en het voorkomen van financiële knelsituaties.
Dit gebeurt voor parochianen en niet-parochianen. Het mag hierbij niet om structurele hulp gaan.

De DCR heeft besloten haar middelen van binnen naar buiten aan te wenden: eerst in de eigen parochie, dan in de regio, dan naar buiten, tot op mondiaal niveau toe.

De DCR knoopt banden aan met personen en instanties die haar kunnen leiden naar de personen die behoefte hebben aan ondersteuning door de DCR.

Als aanvragen voor giften het gevolg zijn van structurele misstanden, problematische regelgeving etc., dan worden verantwoordelijke instanties benaderd.